in english luftkvalitet | prototyperspecifikationer | kontakt 
xx

Offentlig luftkvalitets Indikator
Formålet med projektet er at udvikle en prototype på en offentlig luftkvalitets indikator. Indikatoren skal kunne placeres i byrummet for at gøre eksisterende information om luftkvalitet og forurening tilgængelig for offentligheden der hvor den er aktuel. Indikatoren opdateres 4 gange om dagen.

Luftkvaliteten er en af de vigtigste elementer i vores daglige miljø, men da den er forbundet med mikroskopiske partikler og kvælstofoxider har vi ikke med sanserne mulighed for at aflæse den.


Miljøzoner der begrænser biltrafikken i byens centrum, bedre offentlig transport og partikelfiltre til dieselbiler er nogle af de tiltag der kan forbedre luftkvaliteten i byerne. I sidste ende er det et spørgsmål om hvordan vi indretter byen og bruger ressourcer og energi.

Projektet er blevet til i samarbejde mellem
Jørgen Brandt, seniorforsker ved DMU og en  af udviklerne af de beregningsmodeller som indikatoren baseres på, og billedkunstner Nis Rømer, der arbejder med kunst i offentlige rum.

Se billeder af den endelige version installeret på Københavns Rådhus klik her